Speelbos

Speelbos

SPEEL- EN VREDESBOS

De familie Reynders en het gemeentebestuur namen samen dit prachtige initiatief om vooral de jeugd van Boechout de kans te geven te ravotten in een gezonde omgeving.

Het project gebeurt in samenwerking met de �Vereniging voor Bos in Vlaanderen�, �Burgemeesters voor Vrede� en �Friends of the Earth�.

Eerst en vooral is het bos een symbool van vrede en verdraagzaamheid. Het moet een veilige speelplek worden voor kinderen; een vage realiteit in vele landen waar spelende kinderen zwaar verwond of gedood worden door landmijnen uit een vergeten conflict. Ook vandaag nog.

Buiten spelen is voor kinderen niet meer zo vanzelfsprekend. Zij hebben nood aan ruimte om ongeremd te kunnen spelen. Dit vredesbos is ondertussen opengesteld als speelbos.

De oppervlakte bedraagt 4.1 ha. Het ligt achter de Courtoiskapel dat een beschermd monument is, en de akkers aan de Melkkuip gelegen in parkzone.

Palende aan de spoorweg Antwerpen � Lier.

Oorspronkelijk had de familie Jacques Reynders al het idee om de gronden aan te kopen en ze voor de toekomst te bewaren. Heel snel was er interesse en het idee om voor de gemeenschap een speelbos te realiseren.

De familie Jacques Reynders kocht de grond aan, er werd een visie en een ontwerp uitgewerkt, er werden vergaderingen georganiseerd, ze financierde het plantgoed, zowel de bomen als de struiken, de aanplantingen en het uitzetten van het plantplan.

De gemeente met burgemeester Koen T Sijen en de familie Jacques Reynders zijn overeengekomen dat de gemeente zorgt voor het onderhoud en instaat dat het bos verzorgd, aantrekkelijk en ordentelijk blijft.
Het ontwerp bestaat uit inheems en autochtoon plantgoed. In het ontwerp is met verschillende elementen rekening gehouden , zoals de afwisseling van gesloten en open bos, aanwezigheid van open plekken, ondergroei, afwisseling van boomsoorten en een afwisselend reli�f. Het monument �Courtoiskapel� is een beetje afgesloten van het speelbos en dat met achter de kapel 7 lindebomen (de tillia cordata, kleinbladige linde) te planten,. Ze zijn cirkelvormig geplant met ervoor een meidoorn haag. De bedoeling is om daar ook een paar banken te plaatsen zodat er gerust kan worden.

De aanplanting van de grote structuren werden door tuinaannemer Dirk Bryon geplant omdat er gekozen is voor direct al grotere bomen. Deze bomen zijn FAGUS SYLVATICA, ACER PSEUDOPLATANUS, ACER RUBRUM, CORYLUS AVELLANA, CASTANEA SATIVA, TILIA CORDATA, CARPINUS BETULUS en de ACER CAMPESTRE.

Voor de aanplanting van de kleinere bomen werd op 8 maart 2009 een grote plantdag georganiseerd, waarbij alle jeugdbewegingen, de school en vele vrijwillige inwoners van Boechout aanwezig waren. Liefst 709 geregistreerde planters waren aanwezig. In totaal kwamen er bijna 1000 inwoners een kijkje nemen. Deze enthousiastelingen plantten de eerste van 5300 bomen en 3000 struiken. QUERCUS PETRAEA, QUERCUS ROBUR. Voor de onder etage is gekozen voor Amelancier lamarckii, Crataegus monogyne, Viburnum opulus en Sambucus nigra.

An Jordens, uit Vremde en bekend van Ketnet, is enthousiaste meter van het speelbos.

Het ontwerp van het speelbos moest een multifunctionele invulling krijgen. 1 grote ellipsvormige ruimte en een 2de open ruimte in cirkelvorm nodigen uit tot spel en ontmoeting. De kleinere ruimtes en de gesloten overgangen nodigen uit tot avontuur.

Deze publiek private samenwerking kan een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.